Vývoj komponent a produktů
Speciální software pro Internet
Intranet
Web-CD aplikace
CD-Extra aplikace
Databázové aplikace
 Pozor: Tyto stránky se budou postupně stěhovat na adresu http://www.web-cd.net

Vývoj komponent a produktů
Vytváříme komponenty na bázi dll knihoven (dll), prvků ActiveX (ocx) a XTRAS (x32) pro produkty:
• Director (x32)
• Authorware (u32,dll,ocx)
• Toolbook (dll,ocx)
• Delphi (dll,ocx)
• Visual Basic (dll,ocx)
• Jazyk C (dll,ocx)
• .NET framework (dll,ocx)
• ASP.NET framework (dll,ocx)

Proč používat naše knihovny a komponenty
Hlavní důvod je ten, že naše knihovny a komponenty jsou testovány v mnoha programovacích jazycích a prostředích. Byly použity v mnoha reálných aplikacích a náš tým, který produkty vyvíjí je neustále doplňuje a aktualizuje. V případě problémů jsme schopni Vaše problémy řešit. Náš tým rovněž vytváří reálné CD-ROM, CD-Extra, WEB-CD a další aplikace na bázi několika programovacích jazyků a požadavky na naše produkty vycházejí přímo z praxe. Toto zázemí můžete těžko požadovat u FREE produktů.

Pozn.  Komponenty napsané na bázi dll knihoven a prvků COM, COM+, DCOM a ActiveX můžete použít v libovolném programovacím jazyce.

Pokud vytváříte web-CD aplikace, nabízíme Vám rovněž služby našeho serveru
a technologie na bázi CGI, ISAPI, CORBA, MIDAS, SOAP, Web Services a vícevrstevné aplikace pro přístup k datům.

Potřebujete-li vytvořit speciální komponenty pro Vaše projekty,
rádi je pro Vás naprogramujeme.

Pokud máte zájem, můžete vyzkoušet některé z našich komponent. K dispozici jsou plně funkční demoverze
komponent spolu s příklady. Pokud jste v naší nabídce nenašli komponentu, kterou potřebujete, rádi ji pro Vás
podle Vašich požadavků naprogramujeme. Pokud jste komponentu našli v jiném tvaru, např. v podobě dll,
a Vy potřebujete použít ActiveX, rovněž Vám komponentu převedeme.

Stránky byly přesunuty na http://www.web-cd.net. 


© Studio dmm 1992-2007, všechna práva vyhrazena, další informace ke komponentám: software@dmm.cz