MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

Vytváříme multimediální aplikace různého účelu, rozsahu a podoby podle požadavků zadavatele a účelu jejich použití. Využívají nejen text, ale i další média - např. fotografie, nákresy, grafy, videa, zvuky, animace. Používají interaktivní prvky pro komunikaci uživatele s aplikací.

Multimediální aplikace mohou být:
  • firemní prezentace, katalogy produktů a služeb
  • prezentace na výstavách a info stojany (výstavní firemní prezentace, výstavní informační systémy, prezentace pro touch screen monitory, prezentace pro informační stojany, městský informační systém)
  • výukové, tréninkové a informační systémy (výukové aplikace, školící systémy, tréninkové systémy, systémy se simulací reálných a modelových dějů, vnitropodnikové informační systémy
  • sborníky a elektronické publikace (tématické oborové publikace a sborníky, elektronické knihy a časopisy, kompletní ediční řady, encyklopedické a výukové publikace)


Realizace